Till umu.se

Personal

Det är vi som arbetar på Universitetsledningens kansli.

Tina Nordström

Universitetsjurist (tjänstledig) vid Universitetsledningens kansli
Juridik

Sidansvarig: Fredrik Hamrin

Utskriftsversion