Till umu.se

Personal

Det är vi som arbetar på Universitetsledningens kansli.

Ingela Engman Sköld

Administratör vid Universitetsledningens kansli
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Sidansvarig: Fredrik Hamrin

Utskriftsversion