Personal

Det är vi som arbetar på Universitetsledningens kansli.

Chatarina Wiklund, registrator

Katalogansvarig Webbansvarig

Registratur och arkiv

Fredrik Hamrin, registrator

Katalogansvarig IT-ansvarig

Registratur och arkiv

Tanja Gylden, administratör

Arbetsmiljöombud

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå


Sidansvarig: Fredrik Hamrin

Utskriftsversion