Personal

Det är vi som arbetar på Universitetsledningens kansli.

Chatarina Wiklund, registrator

Katalogansvarig Webbansvarig

Registratur och arkiv

Fredrik Hamrin, registrator

IT-ansvarig Katalogansvarig

Registratur och arkiv

Tanja Gylden, administratör

Arbetsmiljöombud

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå


Sidansvarig: Fredrik Hamrin

Utskriftsversion